Afdelingen

TRAMPOLINE B (vanf 8 jaar)

Zaterdag van 12.00u – 14.00u in de turnhal Driehoek. (TR5)

Het is een recreatieve groep en beginners kunnen rechtstreeks in deze ploeg instappen.

 

Tijdens deze trainingen wordt er enkel grote trampoline (TR) gesprongen.

Wanneer de basisvaardigheden geleerd zijn bij Start to Jump, wordt er verder gewerkt aan moeilijkere sprongen en reeksen van 10 sprongen. Ook hier wordt er onder andere gebruik gemaakt van TrampolineStars 1.

De gymnasten leren elkaar bijsturen. Ze leren fouten bij elkaar  zien en feedback te geven. Tevens gooien de gymnasten het matje, indien nodig. De grotere springers leren stilletjes aan bijstaan bij de kleinere gymnasten.

Op lange termijn kan iedere gymnast twee reeksen van 10 sprongen springen (een vrije en een opgelegde reeks). Deze reeksen zijn gebaseerd op het niveau van de springer. Dit doen we zodat ze klaar zijn om de eventuele overstap te maken naar de wedstrijdploeg. Tevens kunnen ze hun sprongen dan laten zien op demonstraties zoals vb opendeurdagen, turnfeest en brevettendag.  Zij kunnen deelnemen aan de wedstrijden van Belgian Open Trampo of andere interclubs. Dit zijn wedstrijden die  in een gemoedelijke sfeer verlopen en dus leuk zijn om aan deel te nemen.

 

TRA/DMT (vanaf 8 jaar)

Dinsdag van 18.30u – 21.00u in de turnhal Driehoek. (TR2)

Voor de jongere springers: Dinsdag van 18.30u – 20.30u in de turnhal Driehoek. (TR1)

 

In deze ploeg springen zowel recreatieve gymnasten als wedstrijdgymnasten die beschikken over de Algemene Basisvaardigheden. Hiervoor wordt een testing georganiseerd.

Tijdens de trainingen  wordt er zowel gesprongen op de Dubbele minitrampoline (DMT) als op de grote trampoline (TR). Enkel gymnasten +14 jaar, kunnen kiezen om zich exclusief in  1 toestel te specialiseren.

Beginners kunnen rechtstreeks in deze ploeg instappen na overleg met de trainers.

 

Het programma omvat naast de basisvaardigheden van het trampolinespringen, ook de moeilijker sprongen en reeksen op beide toestellen.

 

Voor het programma van de wedstrijdgymnasten zie verder Dubbele Minitrampoline

Het doel is ook om gymnasten in wedstrijd te brengen aan de Dubbelemintrampoline.

 

Trampoline A (vanaf 8 jaar)

Tijdens deze trainingen wordt er enkel grote trampoline (TR) gesprongen.

Deze groep is een selectiegroep met als doel gymnasten voor te bereiden op de individuele wedstrijden trampoline. Zij trainen 2 maal 2 uur per week nl.  dinsdag van 19.00u – 21.00u en zaterdag van 10.00u – 12.00u in de turnhal Driehoek..

Beginners kunnen rechtstreeks in deze ploeg instappen na overleg met de trainers.

Alle gymnasten nemen meerdere malen per jaar deel aan wedstrijden m.n.:
- 3 provinciale voorrondes trampoline B- en C-niveau Gymfed (niet het eerste jaar dat je springt)
- Geselecteerden gaan naar het Vlaams kampioenschap B- en C-niveau Gymfed
- Geselecteerden gaan naar Coupe KBT (Belgisch B-niveau) Gymfed
- Vlaams Kampioenschap Trampoline Synchroon B-niveau
- 3 selectiemanches Belgan Open Trampo (A-, B- en C-niveau)
- Geselecteerden gaan naar de Superfinale Belgan Open Trampo (A-, B- en C-niveau)
- Vriendenwedstrijd AktivaCup
- Internationale vriendenwedstrijd ForzaCup

Verder verzorgen zij als ploeg demonstraties, tijdens het eigen turnfeest, dorpdag en op aanvraag elders. Verder gaan ze éénmaal per jaar op Trampolinestage. Tijdens de vakanties worden er regelmatig extra trainingen ingelast.

Eén vijfde van de trainingstijd wordt besteed aan specifieke voorbereidingsoefeningen m.n. VOKRALENCO (vormspanning, kracht, lenigheid, coördinatie en snelheid).

De nadruk ligt op het aanleren van salto’s, schroeven, meervoudige salto’s en meervoudige schroeven en combinaties hiervan. Deze sprongen en reeksen mooi kunnen uitvoeren is een extra aandachtspunt.

Het officiële juryreglement Gymfed en de reglementen van Belgian Open Trampo worden gebruikt als basis voor de lesinhoud. Per gymnast worden de doelstellingen per seizoen bepaald (zie individuele leerlijn B of C).

Tijdens het Turnfeest, Dorpdag en de Brevettendag kunnen zij hun vaardigheden laten zien aan het ruimere publiek.