Lidgelden

Lidgeld

 

Iedereen betaalt het Basislidgeld       €30      (inschrijving + verzekering)

Het 3de kind van een gezin betaalt        €20

Het 4de kind van een gezin betaalt       €15

Kinderen, jongeren en volwassenen uit een voorziening van het VAPH betalen €30 basislidgeld en krijgen later €10 terug gestort.

Trainingsgroepen                                                       zie lessenrooster in bijlage

Vanaf 2 trainingsgroepen is er een korting van 10% (wordt automatisch verrekend)

Sommige trainingsgroepen zijn zowel voor -18jarigen als voor +18jarigen. Dit wordt bij het online inschrijven in de code aangegeven met een ‘-‘ en een ‘+’. Je zult zien dat de lidgeld verschillend zijn.

 

Diegene die inschrijven voor TR1 en TR2, wachten met betalen tot na de testing (eind september).

 

Zumba  FITNESS, Piloxing en BBB: betalen na het online-inschrijven enkel het basislidgeld

Nadien kunnen meer-beurtenkaarten (*) besteld worden door het overeenkomstig bedrag (volgens meer-beurtenkaart) te storten op de rekening van Gym-Harop.

Meer-beurtenkaarten Zumba, BBB, Piloxing:

10 beurten                   €60

20 beurten                   €110

40 beurten                  €200

60 beurten                  €270

Yoga: betalen na het online-inschrijven enkel het basislidgeld

Nadien kunnen 10-beurtenkaarten (*) besteld worden door € 100 te storten op de rekening van Gym-Harop.

(*) Alle meer-beurtenkaarten moeten tijdig aangekocht worden, zijn strikt persoonlijk en blijven 1 jaar geldig.

 

Latere inschrijvingen

Bij latere inschrijvingen zijn er aangepaste lidgelden;

-      na de kerstvakantie krijg je 30% korting

-      na de krokusvakantie krijg je 40% korting

-      na de paasvakantie krijg je 60% korting

 

Wedstrijdgymnasten Trampoline schrijven in bij TR COMP. Zij hebben 2 trainingsblokken (TR2 & TR4)

 

Gelieve te betalen per overschrijving op rekeningnummer IBAN BE13 9790 7932 0339 (979-0793203-39) voor turnkring GYM-HAROP vzw. De betaling dient in 1 keer te gebeuren, onmiddellijk na inschrijving. Gelieve duidelijk te vermelden voor wie betaald wordt (dames eigen meisjesnaam vermelden). Ook het codenummer, terug te vinden op het lessenrooster, en de geboortedatum van het lid schrijf je bij de mededeling. Zo kunnen wij nagaan voor welke inschrijving je betaalt. De verzekering dekt eventuele ongevallen pas wanneer je betaald hebt. Bij laattijdige betaling zijn we genoodzaakt om €15 extra administratiekosten aan te rekenen en over te gaan tot weigering in de lessen tot de betaling in orde wordt gebracht.

 

Leden van gezinnen die opgevolgd worden door het OCMW, kunnen aan hun sociaal assistent die hen opvolgt een aanvraag indienen. Zo kunnen ze tot 80% van hun lidgeld terugbetaalt krijgen maar ook voor kledij die ze nodig hebben om te sporten is dit van toepassing.

 

Lidgelden worden slechts in uitzonderlijke gevallen (lichamelijke onbekwaamheid, verre verhuis, …) terugbetaald! Hiervoor kan je via mail een aanvraag indien bij het bestuur ().

 

Sommige ziekenfondsen betalen het lidgeld gedeeltelijk terug. Rond de herfstvakantie bezorgen wij (per e-mail) de leden automatisch een attest voor het ziekenfonds. Leden die geen e-mailadres hebben, krijgen een papieren versie via hun lesgever. Leden die later inschrijven, ontvangen een attest binnen 2 maanden na inschrijving.. Het is dus niet nodig om ons formulieren van het ziekenfonds te bezorgen.