Missie & Visie

Onze missie

Turnkring Gym-Harop vzw wil zijn leden een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding bieden en dit in een gezellige, ongedwongen, ontspannen en sportieve sfeer waar deelnemen belangrijker is dan presteren of winnen. We bieden dit aan voor iedereen, van klein naar groot, voor jong en oud. Turnkring Gym-Harop vzw streeft hierbij naar een gezond evenwicht tussen een recreatief en competitief aanbod. Onze vereniging bestaat uit 2 hoofdpijlers waarin we in onze werking geen onderscheid maken en aan allebei evenveel belang hechten.

 • Recreatief turnen voor kinderen en volwassenen;
 • Competitief gericht turnen ( trampoline);

We hechten zeer veel belang aan waarden zoals: verdraagzaamheid, begrip, respect, solidariteit, fairplay, samenwerking , vertrouwen en vriendschap.

Onze visie

Turnkring Gym-Harop vzw wil aan haar leden een uitgebreid aanbod van uren en disciplines aanbieden om op die manier hun missie te kunnen verwezenlijken. We doen dit op de volgende manier:

 • Kleuter turnen vanaf de eerste kleuterklas ( van 3 tot 6 jaar);
 • Recreatief turnen voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar;
 • Recreatief turnen voor jongens en meisjes vanaf de middelbare leeftijd;
 • Recreatief turnen voor volwassenen onder de vorm van BBB;
 • Recreatief turnen voor senioren onder de vorm van onderhoudsgymnastiek;
 • start tot jump;
 • Zumba;
 • Trampoline op recreatief en competitief vlak;
 • G-Gym;
 • dubbel minitrampoline initiatie

Als vereniging zijn we dan ook aangesloten bij verschillende organisaties om ons te helpen slagen in onze visie:

 • Gymnastiek Federatie Vlaanderen;
 • Lid van de sportraad van de gemeente Brasschaat;
 • Lid van het VSDC;

Verder nemen onze bestuursleden en/of lesgevers op regelmatige basis deel aan vergadering van andere organisaties en instanties van allerlei aard welke onze visie en missie ten goede kunnen komen. Onze werking wordt regelmatig  geëvalueerd of deze in overeenstemming is met onze visie en missie. Onze visie en missie kunnen enkel gewijzigd worden nadat deze besproken en aanvaard zijn op de algemene vergadering van turnkring Gym-Harop vzw.