Aanspreekpunt Integriteit

Aanspreekpunt Integriteit

Binnen onze club is er een Aanspreekpunt Integriteit (API) ingesteld. Deze wordt vertegenwoordigd door twee ombudsvrouwen die steeds kunnen gecontacteerd worden in verband met problemen tussen trainers, bestuursleden en leden die niet opgelost geraken. Zij zullen optreden als objectief bemiddelaar in conflicten en handelen binnen de geldende statuten en huishoudelijk reglement van de club.

Verder hebben zij een aantal kanalen en procedures ter beschikking die kunnen ingezet worden o.a.:

-          TOP! Time out tegen Pesten (https://topindesport.be/acties)

-          Het Vlaggensysteem (http://www.ethicsandsport.com/sport_met_grenzen/instrumenten)

-          Een communicatiekanaal aan “op maat” van jongeren. (www.nupraatikerover.be)

 

De ombudsvrouwen zijn geen lid van de raad van bestuur om hun onafhankelijkheid te vrijwaren en werken samen als één team.

We streven steeds naar een overeenkomen van de verschillende partijen.

marlies-moerkens

 Marlies Moerkens

Ombudsvrouw algemeen

Gsm-nummer:  0499/11 26 88

E-mailadres:

karen-grieten

Karen Grieten

Ombudsvrouw G-gym

Gsm-nummer:  0479/96 99 35

E-mailadres: