Ongevallen

We proberen alle lessen zo veilig mogelijk te laten verlopen, maar af en toe kunnen kleine ongevalletjes zich toch nog voordoen.
Heb je een letsel opgelopen tijdens de turnlessen, dan dient het aangifteformulier ingevuld te worden en binnen de 24 uur aan de voorzitter bezorgd te worden.
Deze zal het formulier verder aanvullen en opsturen naar de juiste instantie. Vergeet ook zeker niet je eigen mutualiteit te verwittigen.

Voorzitter:
Bruno Nicolay
Berrélei 5
2930 Brasschaat
03/663.68.54

 

De aangifteformulieren zijn:

  • Aanwezig in de verschillende turnzalen
  • te downloaden via onderstaande link naar Gymfed

 

Ongevallen aangifte Gymfed:

Download het ongevallen aangifte formulier voor Gymfed . (pdf)

Attest van genezing:
Download het attest van genezing. (pdf)