top of page

Aanspreekpunt Integriteit

Binnen onze club is er een Aanspreekpunt Integriteit (API) ingesteld. Deze wordt vertegenwoordigd door Karen Grieten die steeds kunnen gecontacteerd worden in verband met problemen tussen trainers, bestuursleden en leden die niet opgelost geraken. Zij zal optreden als objectief bemiddelaar in conflicten en handelen binnen de geldende statuten en huishoudelijk reglement van de club.

 

Verder heeft zij een aantal kanalen en procedures ter beschikking die kunnen ingezet worden o.a.:

 

Zij is geen lid van de raad van bestuur om haar onafhankelijkheid te vrijwaren. Tevens vervult zij de functie als ombudsvrouw, zodat u steeds ook andere zaken kan melden.

 

We streven steeds naar een overeenkomen van de verschillende partijen.

Karen

Karen Grieten

GSM: 0479/96 99 35

e-mail: karen_grieten@hotmail.com

bottom of page