top of page

Ongevallen

We proberen alle lessen zo veilig mogelijk te laten verlopen, maar af en toe kunnen kleine ongevallen toch nog voordoen. 

Heb je een letsel opgelopen tijdens de turnlessen? Bezorg het aangifteformulier ingevuld en binnen de 48uur aan onze penningmeester. Deze zal het formulier verder aanvullen en opsturen naar de juiste instantie. Vergeet zeker niet je eigen mutualiteit te verwittigen.

Penningmeester:

 

Hans Meert

 

Heideaard 113

2930 Brasschaat

De aangifteformulieren zijn:

  • aanwezig in de verschillende turnzalen

  • te downloaden via Gymfed:

Attest van genezing: 

  • te downloaden via Gymfed:

  • Dit attest is belangrijk als je de sportactiviteit herstart na een ongeval! 

bottom of page