top of page

Lidgelden

Het te betalen lidgeld bestaat uit de volgende 2 onderdelen: 

Het Basis-Lidgeld

  • Iedereen betaalt het Basislidgeld  

  • Het 3de kind van een gezin betaalt 

  • Het 4de kind van een gezin betaalt 

  •  Kinderen, jongeren en volwassenen uit een voorziening van het VAPH betalen 

€40 (inschrijving + verzekering)

€30 basislidgeld

€25 basislidgeld

€40 basislidgelden krijgen later €10 terug gestort

Het Trainingsgroepen

  • Vanaf 2 trainingsgroepen is er een korting van 10% (wordt automatisch verrekend)

  • Sommige trainingsgroepen zijn zowel voor -18 jarigen als voor +18jarigen. Dit wordt bij het online inschrijven in de code aangegeven met een‘-‘ en een ‘+’. Je zult zien dat de lidgelden verschillend zijn.

Latere inschrijvingen

Bij latere inschrijvingen zijn er aangepaste lidgelden

  • na de kerstvakantie krijg je 30% korting

  • na de krokusvakantie krijg je 40% korting

  • na de paasvakantie krijg je 60% korting

 

Gelieve te betalen per overschrijving op rekeningnummer IBAN BE13 9790 7932 0339 voor turnkring GYM-HAROP vzw. De betaling dient in 1 keer te gebeuren, binnen de 10 dagen na inschrijving. Gelieve duidelijk te vermelden voor wie betaald wordt (dames eigen meisjesnaam vermelden). Ook het codenummer, terug te vinden op het uurrooster en de geboortedatum van het lid schrijf je bij de mededeling. Zo kunnen wij nagaan voor welke inschrijving je betaalt. De verzekering dekt eventuele ongevallen pas wanneer je betaald hebt.

WEGENS SUCCES behouden we de mogelijkheid om onmiddellijk online via Bankcontact te betalen.

 

Leden van gezinnen die opgevolgd worden door het OCMW, kunnen aan hun sociaal assistent die hen opvolgt een aanvraag indienen. Zo kunnen ze tot 80% van hun lidgeld terugbetaalt krijgen maar ook voor kledij die ze nodig hebben om te sporten is dit van toepassing.

 

Lidgelden worden slechts in uitzonderlijke gevallen (lichamelijke onbekwaamheid, verre verhuis,…) terugbetaald! Hiervoor kan je via mail een aanvraag indienen bij het bestuur (info@gym-harop.be).

 

Sommige ziekenfondsen betalen het lidgeld gedeeltelijk terug. Alle leden krijgen automatisch, na betaling, een attest voor het ziekenfonds. Leden die geen e-mailadres hebben, krijgen een papieren versie via hun lesgever. Het is dus niet nodig om ons formulieren van het ziekenfonds te bezorgen

later inschrijven
bottom of page