top of page

Wie zijn we?

Gym-Harop vzw

Wij zijn een turnvereniging die tot stand is gekomen door fusie van GYM BRASSCHAAT en HAROP BRASSCHAAT.

We trachten onze leden een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding te bieden en dit in een gezellige, ongedwongen, ontspannen en sportieve sfeer waar deelnemen belangrijker is dan presteren of winnen. We hechten zeer veel belang aan waarden zoals: verdraagzaamheid, begrip, respect, solidariteit, fairplay, samenwerking, vertrouwen en vriendschap. Iedereen van jong tot oud is bij ons welkom.

Gym Brasschaat

In 1960 groeide in Brasschaat de gedachte om jong en oud, groot en klein, aan te zetten tot meer beweging. Dit idee kreeg vaste vorm en turnkring 'De Kaartse turners' was een feit. Al snel waren we in de verschillende wijken van Brasschaat actief en werd er duchtig geturnd. Na verschilende jaren werd de naam van de vereniging omgevormd tot 'Gymfocus' en dit werd tot ver buiten de landsgrenzen een begrip, mede dankzij de mooie resultaten van de wedstrijdgymnasten.

 

Vanuit de overkoepelende federatie GymFed werd aangedrongen tot de oprichting van een vzw en 'Gym Brasschaat vzw' werd een feit. Specialiteit van de club: alle trampolinedisciplines: minitrampoline, dubbel minitrampoline en grote trampoline. Onder leiding van een leuke ploeg trainers en hulptrainers hebben we steeds gestreefd naar een evenwicht tussen wedstrijdsport en recreatiesport. 

Harop vzw

Na een korte voorbespreking begin september 1963, werd op 11 september 1963 officieel 'de meisjes en jongens turnkring' van de Sint-Jozefparochie Brasschaat-Driehoek boven de doopvont gehouden. Al vlug wilde de kring HOGER OP door er HARD aan te werken. Uit deze woorden 'HARD' en 'HOGER OP' is de naam 'HAROP' ontstaan. 37 jaar is de turnkring een feitelijke vereniging geweest. Begin jaren 2000 zijn we dan een vzw geworden. De laatste jaren boden we aan meer dan 350 leden gymnastiek aan in de vorm van verschillende disciplines. We deden dit door ongeveer 40 uren per week les te geven.  

Doordat beide kringen al lange tijd dezelfde doelstellingen voor ogen hielden, hebben we onze krachten gebundeld. Op deze manier zullen we in de toekomst alsmaar meer kwaliteit kunnen bieden.

bottom of page