top of page

Missie & Visie

Onze missie

Turnkring Gym-Harop vzw is een Koninklijke turnkring, gevestigd in de wijken Driehoek en Maria ter Heide in Brasschaat.

Zij richt zich naar iedereen, van klein naar groot, voor jong en oud, valide en mindervalide mensen. Het aanbod is er voor 2 tot 99-jarigen. De vereniging maakt geen onderscheid naar ras, stand, godsdienstige overtuiging, geslacht of anders-zijn en wil zijn leden een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding bieden en dit in een gezellige, ongedwongen, ontspannen en sportieve sfeer waar deelnemen belangrijker is dan presteren of winnen. Plezier beleven staat boven in ons vaandel.

Turnkring Gym-Harop vzw is in eerste instantie een vereniging met een groot recreatief aanbod. Daarnaast kunnen gymnasten die meer willen ook competitief aan de slag. Tussen deze 2 hoofdpijlers willen we geen onderscheid maken en aan allebei evenveel belang hechten.

 

Turnkring Gym-Harop vzw wil aan haar leden een uitgebreid aanbod van uren en disciplines aanbieden om op die manier hun missie te kunnen verwezenlijken. We doen dit op de volgende manier:

  • Recreatief turnen voor ouder-peuters, kleuters, kinderen en jongeren: recreatieve gymnastiek, Dubbele minitrampoline, Trampoline en tumbling;

  • Recreatief turnen voor G-sporters;

  • Competitieve gymnastiek trampoline

 

We hechten zeer veel belang aan waarden zoals: verdraagzaamheid, begrip, respect, solidariteit, fairplay, samenwerking, vertrouwen en vriendschap

Onze visie

Turnkring Gym-Harop vzw stelt zich tot doel de lichamelijke opvoeding en in het bijzonder de turnsport in al zijn facetten te bevorderen, aan te moedigen en bereikbaar te maken voor iedereen van onze gemeente en omliggende gemeenten. Dit willen we realiseren door een kwalitatief aanbod van diverse turndisciplines aan te bieden.

We willen de kans geven aan onze leden hun talenten te ontwikkelen zowel op recreatief als op competitief niveau.

Onze kwaliteitsvolle lessen worden hoofdzakelijk gegeven door pedagogisch en turntechnisch geschoolde trainers.

Naast het turntechnische luik wil de vereniging ook de opvoedkundige taak op zich nemen. Sociale vaardigheden worden tijdens alle trainingen geoefend: luisteren, samenwerken, sportiviteit, elkaar helpen, winnen en verliezen, …

 

Als vereniging zijn we aangesloten bij verschillende organisaties om ons te helpen slagen in onze missie en visie:

  • Gymnastiek Federatie Vlaanderen;

  • Provincie Antwerpen;

  • Sport Vlaanderen;

  • Lid van de sportraad van de gemeente Brasschaat;

  • Lid van het VSDC

 

Gym-Harop onderschreef de Panathlonverklaring en publiceerde haar Privacyverklaring op www.gym-harop.be. Tevens installeerde de vereniging een Aanspreekpunt Integriteit.

Verder nemen onze bestuursleden en/of lesgevers op regelmatige basis deel aan vergaderingen van andere organisaties en instanties van allerlei aard welke onze visie en missie ten goede kunnen komen. Onze werking wordt regelmatig geëvalueerd of deze in overeenstemming is met onze visie en missie.

Onze visie en missie kunnen enkel gewijzigd worden nadat deze besproken en aanvaard zijn op de algemene vergadering van turnkring Gym-Harop vzw.

bottom of page