top of page

Jeugdsportcoördinator

Inge

Inge Stoop

Situering

Een kwaliteitsvolle omkadering van de jeugdsport is voor Gym-Harop vzw een belangrijke doelstelling. Om dit te realiseren zullen ook wij in de toekomst werken met een jeugdsportcoördinator. Hij of zij is de sleutelfiguur in de uitbouw van een goeddraaiende jeugdsportwerking.

Algemene omschrijving

Binnen een sportclub is de jeugdsportcoördinator verantwoordelijk voor de coördinatie van het jeugdsportbeleid. Zij is in het bezit van een diploma initiator of heeft gelijkgestelde ervaring. Op een gestructureerde en systematische wijze coördineert hij of zij de sporttechnische, beleidsmatige, sociaal pedagogische, communicatieve en organisatorische aspecten van de jeugdwerking zodat de kwaliteit van de jeugdsport in de sportclub verhoogt. Hij of zij maakt niet noodzakelijk deel uit van de raad van bestuur van Gym-Harop vzw.

Verantwoordelijkheden

Deze wordt zeer ruim gezien en bevat heel wat belangrijke punten met als hoofddoel: ”kwaliteitsverbetering”

Naar de trainers toe:

 • Nieuwe trainers ontvangen en wegwijs maken in de structuur van de club

 • Hen begeleiden tijdens hun eerste lessen

 • Bekijken welke opleidingen deze reeds gevolgd hebben

 • Bekijken welke diploma’s en brevetten deze reeds hebben

 • Het opzoeken en nakijken van het aanbod opleidingen die onze jeugdtrainers kunnen volgen

 • Het bijhouden van een klassement per trainer met copy’s van de behaalde brevetten, attesten en/of diploma’s

 • Op regelmatige basis de jeugdtrainers de kans geven om feedback te geven over de werking van de club

 • Al of niet bijsturen waar nodig is en de trainers coachen

 • De lesgeversvergaderingen organiseren

 • Aanspreekpunt voor de trainers

Algemeen:

 • Brevettendag organiseren voor de kleuters via een aangepast programma (Gym-fed)

 • Brevettendag organiseren voor de jeugd-en recreatieve groepen via een aangepast programma (Gym-fed)

 • Het mede organiseren van het jaarlijks trainingsweekend van de specialisatieploegen

 • Het mede organiseren van het jaarlijks recreatief turnkamp

 • In overleg met de trainers bepaalde startcriteria vastleggen voor de wedstrijdploegen

 • In overleg met de trainers bepaalde overgangscriteria vastleggen voor de wedstrijdploegen

 • Er mede op toezien dat deze worden toegepast en dat deze kaderen in de ethiek van de Panathlon verklaring

 • Het opvolgen en implementeren van de aanbevelingen van Q4 gym

 • Het mede opstellen van de jaarplannen

 • Er mede voor zorgen dat de jaarplannen op elkaar afgestemd zijn

 • Een aanspreekpunt zijn voor de gymnasten

 • Een aanspreekpunt zijn voor de ouders

 • Op vrij regelmatige basis feedback geven aan het bestuur

Voor wie:

 • Recreatieve groepen

 • Ale groepen vanaf de kleuters tot het middelbaar onderwijs

 • G-Gym

 • De volledige groep trainers

 • Competitiegroepen

 • Alle jeugdleden tot 18 jaar binnen deze groepen

Voordelen voor onze club:

 • kwaliteitsverbetering

 • Iedereen dichter bij elkaar brengen

 • Structuur brengen binnen de club

 • Communicatie verbeteren

 • Informatie delen

bottom of page